1. Programowanie i obsluga systemu Heidenhain iTNC530

Akademia Górniczo-Hutnicza imienia Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki jest Autoryzowanym Partnerem Szkoleniowym firmy DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH.

Program kursu obejmuje 30 h, a w tym:

 • Pojęcia podstawowe z zakresu obróbki skrawaniem (1h),
 • Filozofia systemu Heidenhain – informacje podstawowe, obsługa panelu sterowania, zarządzanie plikami, import programów z systemów CAM, tabela narzędzi, tryby pracy itp. (2h),
 • Kartezjański opis konturu (1h),
 • Biegunowy opis konturu (1h),
 • Powtórzenia i podprogramy (1h),
 • Cykle obróbkowe (3h),
  • wiercenie i gwintowanie,
  • frezowanie powierzchni,
  • frezowanie kieszeni i czopów,
  • cykle specjalne itp.
 • Wzorce punktowe (1h),
 • Programowanie parametryczne (1h),
 • SL-cykle (5h),
 • FK-programowanie (1h),
 • Translacje wymiarowe (3h),
  • przesunięcie punktu zerowego,
  • odbicie lustrzane,
  • obrót,
  • skalowanie równomierne i nierównomierne.
 • Konwerter .DXF (2h)
 • Obsługa systemu Heidenhain iTNC530 na obrabiarce (8h):
  • mocowanie i bazowanie detalu,
  • pomiar i ustawienie przedmiotowego układu współrzędnych przy wykorzystaniu sondy pomiarowej,
  • wykonywanie detali na obrabiarce,
  • uzbrajanie magazynu narzędziowego, pomiar narzędzia przy pomocy sondy narzędziowej,
  • samodzielne wykonanie detalu według zadanego rysunku

 

Zajęcia prowadzone są w grupach do 6 osób. Terminy uzgadniane są po konsultacji ze wszystkimi uczestnikami kursu.
W ramach zaliczenia kursu uczestnicy samodzielnie generują dwa programy według zadanej dokumentacji rysunkowej i realizują je na obrabiarce. Absolwenci kursu otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
mgr inż. D anuta PIEKARZ-FLAGA:

 12 617 31-01

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik kursu:

dr inż. Rafał KUDELSKI:

 12 617 30-97

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłata za uczestnictwo w kursie: grupa do 6 osób: 10.000,00 PLN. (płatne przed rozpoczeciem kursu)
W indywidualnych przypadkach należy kontaktować się z kierownikiem kursu.

2. Obsługa systemu Heidenhain iTNC530

Akademia Górniczo-Hutnicza imienia Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki jest Autoryzowanym Partnerem Szkoleniowym firmy DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH.

Program kursu obejmuje 15 h, a w tym:

 • Panel sterowania – przeznaczenie i obsługa (1h),
 • Podstawowe czynności obsługowe na obrabiarce (1h):
  • wybór trybu pracy,
  • operacje na plikach,
  • mocowanie i bazowanie detalu,
  • symulacja obróbki,
  • uruchamianie obróbki,
  • wybór trybu pracy,
  • operacje na plikach,
  • mocowanie i bazowanie detalu,
  • symulacja obróbki,
  • uruchamianie obróbki
 • Zarządzanie programami. Import programów z systemów CAM (1h),
 • Programowanie dialogowe na obrabiarce, symulacja i weryfikacja programu sterującego (3h). Wykorzystanie informacji z zakresu:
  • kartezjańskiego i biegunowego opisu konturu,
  • wyboru narzędzia i definiowania warunków obróbki,
  • programowania toru ruchu narzędzia,
  • korekcji i kompensacji narzędzia,
  • wzorców punktowych,
  • cykli obróbkowych,
  • SL-cykli,
  • translacji wymiarowych,
  • zasad użycia powtórzeń i podprogramów.
 • Użycie pomiarowej sondy pomiarowej do określenia wymiarów oraz punktu bazowego półwyrobu (1h),
 • Zarządzanie narzędziami – definiowanie i uzbrajanie obrabiarki w nowe narzędzia. Pomiar wartości korekcyjnych narzędzia. Użycie sondy narzędziowej (1h),
 • Samodzielna obsługa systemu Heidenhain iTNC530 na obrabiarce (7h):
  • mocowanie i bazowanie detalu, pomiar i ustawienie przedmiotowego układu współrzędnych przy wykorzystaniu sondy pomiarowej,
  • wykonywanie detali na obrabiarce,
  • uzbrajanie magazynu narzędziowego, pomiar narzędzia przy pomocy sondy narzędziowej,
  • samodzielne wykonanie detalu wg zadanego rysunku.

 

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających umiejętność programowania w systemie Heidenhain. Zajęcia prowadzone są w grupach do 6 osób. Terminy uzgadniane są po konsultacji ze wszystkimi uczestnikami kursu.
W ramach zaliczenia kursu uczestnicy samodzielnie generują dwa programy według zadanej dokumentacji rysunkowej i realizują je na obrabiarce. Absolwenci kursu otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
mgr inż. D anuta PIEKARZ-FLAGA:

 12 617 31-01

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik kursu:

dr inż. Rafał KUDELSKI:

 12 617 30-97

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opłata za uczestnictwo w kursie: grupa do 6 osób: 5.000,00 PLN. (płatne przed rozpoczeciem kursu)
W indywidualnych przypadkach należy kontaktować się z kierownikiem kursu.

3. Profesjonalny druk 3D

Uwaga !
Rozpoczynamy nabór na IV-tą edycję kursu "Profesjonalny druk 3D".

Program kursu obejmuje 40 h, a w tym:

 • Podstawy technologii generacyjnych (2h),
 • Zastosowania metod szybkiego prototypowania: przemysłowe, medyczne, w architekturze, archeologii muzealnictwie i inne (2h),
 • Technologie druku FDM, SLA, SLS, DLMS, LOM, PolyJet, 3D Printing itp. (8h),
 • Budowa drukarek FDM, materiały, przygotowywanie wydruku, czyszczenie i wykończenie wydruku (4h),
 • Kalibracja i serwis drukarki FDM (4h),
 • Darmowe oprogramowanie do szybkiego prototypowania (6h),
 • Przygotowanie wydruku metodą SLS (spiekania laserowego) (4h),
 • Oprogramowanie Magics RP i RP Tools (6h),
 • Kalibracja maszyny. Przygotowanie wydruku – przygotowanie i sprawdzanie maszyny (optyki, pirometru),
 • Przygotowywanie materiałów (proszku, granulatu) (2h),
 • Nadzorowanie procesu wydruku i prace serwisowe po wydruku (2h).

 

W ramach zaliczenia kursu uczestnicy samodzielnie przygotowują trzy obiekty do wydruku według zadanej lub własnej dokumentacji rysunkowej.

 

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
mgr inż. D anuta PIEKARZ-FLAGA:

 12 617 31-01

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik kursu:
dr inż. Piotr DUDEK:

 12 617 28-81

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opłata za uczestnictwo w kursie: 1 500,00 PLN

4. Obróbka nachylona (3+2) w systemie Heidenhain

Akademia Górniczo-Hutnicza imienia Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki jest Autoryzowanym Partnerem Szkoleniowym firmy DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH.

Program kursu obejmuje 30 h, a w tym:

 • Informacje podstawowe dotyczące nachylenia płaszczyzny obróbki. Kąty przestrzenne i osiowe (1h),
 • Nachylenie płaszczyzny obróbki – funkcja 3D-ROT (1h),
 • Nachylenie płaszczyzny obróbki za pomocą kątów przestrzennych – funkcje PLANE (SPATIAL, PROJECTED, EULER, VECTOR, POINTS, RELATIVE SPATIAL i RESET) (13h)
 • Symulacja graficzna (1h),
 • Tabela PRESET (1h),
 • Bezpieczne pozycjonowanie w obróbce 5-osiowej, struktury kinematyczne obrabiarek 5D i 6D (1h),
 • Nachylenie płaszczyzny obróbki za pomocą kątów osiowych– Cykl 19, funkcja PLANE AXIAL (2h),
 • Funkcje M – predefiniowane i własne (2h),
 • Obróbka powierzchni bocznej cylindra – Cykle 27, 28, 29 oraz 39 (3h),
 • 3-osiowa kompensacja narzędzia (2h),
 • Sprawdzenie wiadomości z zakresu programowania 5D (3h).

 

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających umiejętność programowania w systemie Heidenhain. Zajęcia prowadzone są w grupach do 6 osób. Terminy uzgadniane są po konsultacji ze wszystkimi uczestnikami kursu.
Po zaliczeniu kursu absolwenci otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu. ramach zaliczenia kursu uczestnicy samodzielnie przygotowują trzy obiekty do wydruku według zadanej lub własnej dokumentacji rysunkowej.

 

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
mgr inż. D anuta PIEKARZ-FLAGA:

 12 617 31-01

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik kursu:

dr inż. Rafał KUDELSKI:

 12 617 30-97

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłata za uczestnictwo w kursie: grupa do 6 osób: 10.000,00 PLN. (płatne przed rozpoczeciem kursu)
W indywidualnych przypadkach należy kontaktować się z kierownikiem kursu.

5. Modelowanie 3D z zastosowaniem pakietu SolidWorks

Program kursu obejmuje 30 h, a w tym:

 • Wprowadzenie do środowiska SolidWorks (2h),
  • Interfejs i układ jednostek,
  • Przystosowanie interfejsu do własnych potrzeb,
  • Przełączanie pomiędzy modułami,
 • Modelowanie bryłowe (4h),
  • Praca ze szkicami,
  • Tworzenie prostych modeli bryłowych,
  • Wydanie pracy domowej,
 • Zasady modelowania parametrycznego (2h),
 • Tworzenie trójwymiarowego modelu wybranego obiektu fizycznego (2h),
 • Tworzenie trójwymiarowego modelu na podstawie istniejącej dokumentacji technicznej 2D (2h),
 • Tworzenie dokumentacji technicznej 2D na podstawie trójwymiarowego modelu (2h),
 • Modelowanie hybrydowe (6h),
  • Narzędzia do modelowania powierzchniowego,
  • Modelowanie powierzchniowe,
 • Praca ze środowiskiem do złożeń (6h),
  • Organizacja procesu łączenia poszczególnych części w zespół,
  • Więzy i relacje,
  • Konfiguracja złożenia i prezentacja,
 • Content Center – praca z bibliotekami części (2h),
 • Tworzenie i używanie wbudowanych toolboxów (2h),
  • Otwory i gwinty.

W ramach zaliczenia kursu, każdy uczestnik samodzielnie opracuje trzy trójwymiarowe modele na podstawie otrzymanej dokumentacji technicznej. Po zrealizowaniu zadania, modele zostaną umieszczone w ogólnodostępnym dla wszystkich uczestników kursu cyfrowym repozytorium zlokalizowanym na serwerze ftp. Po pobraniu wszystkich modeli każdy uczestnik kursu wykona kompletne złożenie mechanizmu.

Absolwenci kursu otrzymują dyplom AGH informujący o ukończeniu kursu i zawierający szczegółową informacje o jego programie.

Kurs przeznaczony jest wyłącznie dla studentów AGH oraz studentów innych uczelni technicznych, zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji w dziedzinie modelowania trójwymiarowego z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks.

 

Warunki rekrutacji – wstępna kwalifikacja na podstawie kolejności zgłoszeń, wymagana podstawowa wiedza z zakresu zagadnień związanych z Grafiką Inżynierską oraz Zapisem Konstrukcji.

 

Zapisy na edycję 2021/2022

 

Terminy zajęć uzgadniane są po konsultacji ze wszystkimi uczestnikami kursu.

 

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
mgr inż. D anuta PIEKARZ-FLAGA:

 12 617 31-01

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik kursu:
dr inż.  Paweł HYLA:

 12 617 31-04

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 home.agh.edu.pl/hyla

 

Opłata za uczestnictwo w kursie: 6000 PLN - za uruchomienie kursu (400-600 PLN/ od osoby)
Ostateczna cena uzależniona od liczebności grupy biorącej udział w kursie (grupa od 10 do 15 osób).
Opłata za kurs wnoszona przed rozpoczęciem kursu.