Deklaracja Dostępności dla strony internetowej:  www.ksw.agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Katedry Systemów Wytwarzania.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-08.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne. Na stronie zamieszczane są zazwyczaj pliki w dwóch wersjach: PDF i DOC.
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  • Na stronie brak wyraźnego wskaźnika fokusa oraz brak opcji strony w kolorystyce kontrastowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-16.

Skróty klawiaturowe Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Hyla, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 617 31 04 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Biura Rektora AGH
Adres: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48 12 617-45-54
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynku B-4

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Dostępność architektoniczna siedziby Katedry Systemów Wytwarzania wchodzącej w skład Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie - budynek B4. Wejście główne do budynku, w którym znajduje się sekretariat KSW znajduje się przy Alei Mickiewicza 30 (pawilon B-4). Przy wejściu do budynku znajdują się schody (10 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano wejście z tyłu budynku od strony hali technologicznej (ulicy Czarnowiejskiej). Dodatkowo dostępne jest wejście przez pochylnię znajdującą się kilka metrów po lewej stronie od wejścia głównego.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:
Korytarze w budynku B4 zapewniają swobodne poruszanie się.

Budynek wyposażony jest w dwa dźwigi osobowe:
Dźwigi osobowe poruszają się pomiędzy kondygnacjami od -1 (niski parter) do 3 piętra - (-1, 0, 1, 2, 3), są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (pochwyty). Jedna z wind jest wyposażona w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille'a.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
W budynku znajdują się trzy toalety również dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na poziomie -1, parterze i pierwszym piętrze.

Budynek wyposażony jest w dwa dźwigi osobowe:
Dźwigi osobowe poruszają się pomiędzy kondygnacjami od -1 (niski parter) do 3 piętra - (-1, 0, 1, 2, 3), są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (pochwyty). Jedna z wind jest wyposażona w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille'a.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
W budynku znajdują się trzy toalety również dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na poziomie -1, parterze i pierwszym piętrze.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Na parkingu wewnętrznym, od strony wejścia znajdującego się z tyłu budynku B-2 znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Na parking prowadzi wjazd od ulicy Czarnowiejskiej. Wjazd na parking ogranicza szlaban przy, którym znajduje się domofon. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Do budynku B-4 można wejść z psem asystującym.

Transport publiczny:
Siedziba Katedry Systemów Wytwarzania znajduje się w dzielnicy Krowodrza. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się przy ul. Czarnowiejskiej, a tramwajowe przy ulicy Królewskiej.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Działem Dostępności AGH:
Strona: https://www.dostepnosc.agh.edu.pl/
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48 12 617-46-30